Zijn met het niet weten

Als er iets is wat de huidige omstandigheden van ons vraagt is het wel om te kunnen zijn met het feit dat we het even niet weten. Niet alleen voor onszelf maar ook voor de mensen in onze directe omgeving, onze Nederlandse maatschappij en de gehele mensheid.

Zo zijn er veranderingen gaande op alle verschillende niveaus zoals wij die hanteren in de professionele coaching. Niveau 1 is jezelf, niveau 2 is jouw directe omgeving en niveau 3 is de Nederlandse maatschappij of ruimte waar je je met anderen in begeeft. Sommigen gaan verder met een 4e niveau, die van en onze mensheid als geheel.

 

Met welk van deze niveaus ben jij het meest mee bezig op dit moment? 

 

Welke directe aanpassingen maak jij voor jezelf, je directe omgeving, de maatschappij waarin jij leeft en voor onze aardbol en verdere mensheid?

Is jouw hoofd heel druk met alles wat er gaande is hier in Nederland of heb je het al druk genoeg met het gaande houden van je eigen thuissituatie? Maak jij je druk over je eigen gezondheid of meer over die van anderen, of allebei? Ben je fysiek druk met alle acties die nu nodig zijn om je dagelijkse activiteiten door te kunnen laten gaan? Of zit je inderdaad thuis te wachten tot de lockdown weer voorbij is.

Wat gaat er allemaal door jouw hoofd aan gedachten?
Welke acties onderneem je nu wel of juist niet?
Hoe communiceer je met jouw directe omgeving of daarbuiten?

Denk jij misschien ook al na over de langere termijn en welke gevolgen deze tijd heeft voor jou persoonlijk; je gezin, familie en vrienden; jouw werk en onze maatschappij waarin jij SAMEN leeft met heel veel andere mensen?

Mag je even stil staan en al deze veranderingen processen of vragen jouw persoonlijke omstandigheden jouw hard te rennen?

 

Alles lijkt stil te staan in deze corona periode maar vele zaken zijn juist in een stroomversnelling gekomen.
Ongeschreven regels worden losgelaten om te kunnen doen wat belangrijk is.
Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die hun productielijnen aanpassen om mee te helpen te korten aan middelen die nu hard nodig zijn te proberen in te halen. Of financiële steun vanuit de politiek die nu wel mogelijk is maar waarvoor voorheen geen ruimte was?

Denk jij ook na over deze en andere maatschappelijke keuzes die er gemaakt zijn in het recente verleden door ons allen via de politiek, technische en financiële ontwikkelingen? Dit is binnen de professionele coaching niveau 3 die invloed heeft op niveau 1 en vice versa.

Kortom deze periode word de invloed tussen de verschillende niveaus duidelijk.

Glashelder.

 

Thuiswerken bijvoorbeeld heeft veel invloed op de grens die er was tussen privé en werk. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat kinderen niet zichtbaar invloed mochten hebben op iemands werkhouding. Nu ontdekken we hoe de thuissituatie van onze collega’s echt is en leren we elkaar anders kennen.

Het lijkt of filters tussen mensen weg vallen omwille van de overleving van ons als maatschappij.

Ook zie ik een shift gaande met de waardering van beroepen….Zo word duidelijk hoe mensen die werken in financieel minder gewaardeerde beroepen onmisbaar zijn voor ons als maatschappij, en daarom meer waardering verdienen.

Even over financiën.  Waar zijn de buffers van de ziektekostenverzekeraars nu? Wat gebeurd er met de grens tussen publiekelijk geld en privaatgeld?

Op interpersoonlijk gebied word maatschappelijk (her)ontdekt hoe belangrijk ‘geven om anderen’ is en wat dit echt inhoud. Hoe dit wel vorm gegeven kan worden op nieuwe wijzen. En welke functies ‘geven om anderen’ heeft voor de overleving van ons als maatschappij. Hierin zit ook weer een link met de maatschappelijke keuzes die er gemaakt zijn de afgelopen jaren en de financiën die daarbij gemoeid waren.

Zo is alles met elkaar gelinkt maar het helpt om soms zaken uit te splitsen in deze niveaus zoals we die binnen de professionele coaching gebruiken.

Welk invloed hebben keuzes die op deze verschillende niveaus gemaakt worden op de andere niveaus? Voor de korte als ook voor de langere termijn?

We weten het even niet.


Dit geeft ruimte om een nieuwe weg in te slaan.

 

Welk nieuwe weg ga jij mee helpen creëren?

Dit lijkt mij een uitgelezen moment om deze periode zo te benutten dat het pad dat je nu aan het creëren bent ook voor de langere termijn prettiger zal zijn dan het pad dat je had voor deze corona crisis. De wereld is nu toch al goed door de war, waarom niet schoon schip maken?

Zijn met het niet weten lijkt stil staan maar eigenlijk is dat niet zo. Door even te zijn met het niet weten wordt je creatief en geeft je ruimte om alles van een afstand te bekijken. Wat ga jij veranderen, verbeteren voor jezelf en de mensen in jouw directe omgeving?

Zorg goed voor jezelf en je naasten, blijf gezond!

Groet Jeanine Hamaker

PS: Heb jij al ontdekt welk figuur er in de wolkenfoto zit die bij deze post zit?

 

 

Nieuwste berichten