Wat u ziet is wat u uzelf toelaat om te zien!

Herkenbaar?

U bent met iemand naar een concert geweest en het was heel gezellig. Wanneer u dit verteld geeft degene waarmee u naar het concert aan dat zij dit concert echt niet gezellig vond.  Of wanneer u een lastige situatie heeft meegemaakt en daar later met iemand, die er ook bij aanwezig was, over wilt praten. En dan blijkt dat deze persoon, dezelfde situatie, totaal anders heeft beleefd of zelfs andere dingen heeft gezien en gehoord dan u.

Gek he, wij kunnen naar hetzelfde beeld kijken of dezelfde situatie mee maken maar dat betekent nog niet dat wij hetzelfde zien of eruit meenemen. Laat staan dat onze reacties hetzelfde zijn.

Dit fenomeen vind ik reuze boeiend en ik merk vaak tijdens een coaching samenwerking dat mijn klanten zich realiseren dat de situatie waarmee zij worstelen, zelfs meer kanten heeft dan ze in eerste instantie hadden bedacht.

Wat ziet u in deze foto?

A Lucht met wolken,

B Bloem in de wolken

C Iets anders….

Sommigen zien zelfs een bij op de bloem zitten…..

Wat gebeurt hier nu?

Iedereen is anders en zo ook interpreteert iedereen een situatie of beeld anders. Dit is fascinerend maar soms ook lastig. Bijvoorbeeld wanneer u moet samenwerken met iemand die zo totaal anders lijkt te denken en te doen, dan uzelf. Of wanneer u met iemand een bijzondere situatie beleeft en hierna dit graag met de ander wilt bespreken, maar er dan achter komt dat de ander u helemaal niet begrijpt.

Een hoofdbreker

Hoe kan ik dit het beste verwoorden? Want in mijn werk zie ik dit fenomeen vaak voorbij komen en dan niet perse met meerder personen maar in de klant waarmee ik werk.

Tijdens de samenwerking ontdekt mijn klant meerdere kanten van de specifiek lastige situatie. Hierbij komt dat mijn klant ook de verbanden tussen de verschillende kanten ontdekt die allemaal een eigen positieve en of een negatieve uitwerking hebben op de lastige situatie.

Dit veranderd niet alleen de manier waarop mijn klant denkt over deze specifieke lastige situatie, maar ook over de veel al gebruikte manieren van aanpak die steeds weer opnieuw worden gebruikt om een lastige situatie op te lossen.

Bent u er nog?

Met als gevolg dat de situatie niet langer een puzzel is maar een duidelijk beeld zichtbaar word. Een beeld wat zij voorafgaand aan de samenwerking niet hadden. Juist hier komt naar voren dat de klant anders gaat denken en in de toekomst dus ook nieuwe situaties anders zal gaan benaderen wat hem of haar veel tijd, moeite, energie en geld zal besparen.

Maar waar ik dan nieuwsgierig naar ben is het volgende:

Wat gebeurde er dan voorafgaand aan een samenwerking?

Voorafgaand aan een samenwerking hoor ik vaak dat iemand al van alles geprobeerd heeft om de lastige situatie te kunnen verbeteren en tot op zekere hoogte lukte dat ook. Maar al het analyseren in het hoofd of praten met familieleden, vrienden en kennissen of professionele begeleiding ten spijt. Toch voelde de situatie weer aan alsof ze weer van voren af aan moeten beginnen.

Onder het mom van :’Ik moet dit toch zelf uitzoeken en oplossen’ en “ Wij lossen dit intern op’ gaan mensen steeds op zoek maar blijkt vaak achteraf weer de bekende manier van aanpak gevolgd te zijn.

Maar waarom? Ja, zelf uitzoeken is iets wat we allemaal heel belangrijk vinden dat wij moeten doen en ikzelf ben hier ook voorstander van. Maar dit zelf uitzoeken kost ook tijd, energie, moeite en dus geld….vaak worden er ook acties ondernomen die niet het gewenste effect hebben en dan stoppen mensen soms helemaal met het proberen te verbeteren van hun eigen situatie. Dat vind ik weer zonde.

Reken maar eens uit hoeveel tijd u kwijt bent aan het in uw hoofd rond laten gaan van een probleem of lastige situatie…of het bespreken van deze situatie met mensen uit uw support netwerk. Dit is een bewezen werkend proces en verbind ons ook met elkaar. Niks mis mee maar het word soms een onnodig lang “zoekende periode”

Deze ‘zoekende periode’ kan enorm verkort worden en waarom gebeurd dit dan niet?

Is het een stukje schaamte voor het moeten erkennen dat hulp van buitenaf misschien goed kan werken? Of is het een mentaliteit? Is het het geld dat een professionele coach zoals ik zelf kost?

Hoeveel tijd en geld bent u nu kwijt? En hoeveel acties heeft u ondernomen die toch niet opleverde wat u wilde? Acties en communicatie die soms ook relaties onnodig heeft verslechterd.

Zonde toch?

Of is dit een proces dat nodig is om uiteindelijk toch de stap te zetten naar professionele ondersteuning waarbij u de regie houd?

Door samen uw situatie te ontrafelen worden alle aspecten die hier aan bijdragen duidelijk. Dit geeft nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Door samen doelgericht aan de slag te gaan kunt u de acties ondernemen die nodig zijn om uw doel te kunnen bereiken.

Dit bespaard u tijd, moeite en geld die u nu doelgericht kunt inzetten om sneller vooruit te komen.

 

Dit keer een iets prikkelende blog….Ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar wat hierachter zit.

Heeft u een mening dan hoor ik deze graag.

Weet u iemand die wel constructieve ondersteuning kan gebruiken? wilt u dit artikel aan deze persoon geven?

Nieuwste berichten