Vergelijking van Krachtgericht Coachen van Professor F. Korthagen met het EVKSmodel®

Waarom deze methoden vergelijken

Tijdens een training van het EVKSmodel® bij een hogeschool maakte ik wederom kennis met het Krachtgericht Coachen/ kernreflectie model van Prof. dr. F. Korthagen. Dit reflectiemodel wordt veel gebruikt in het onderwijs. Een deelnemer van deze training vroeg mij wat de verschillen en de overeenkomsten zijn tussen het EVKSmodel® en het Krachtgericht coachen kernreflectiemodel van Professor. F. Korthagen.

Ik ben altijd op zoek naar modellen die vergelijkbaar zijn met het EVKSmodel®. Daarom vond ik het interessant om het ‘reflectie’ of ‘Krachtgericht Coachen’ model van Prof. F. Korthagen te vergelijken met het EVKSmodel®. Zo wordt duidelijk waar de modellen in verschillen, elkaar aanvullen en overlappen. 

 

‘Snoer de krokodil zijn bek

Deze vergelijking deed ik samen met mijn gewaardeerde collega Marlene Hanssen van https://www.praktijkvertrouwen.nl/  

Zij heeft een jarenlange ervaring in het onderwijs en een eigen praktijk genaamd Vertrouwen.

Marlene heeft een boek geschreven dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Prof. F. Korthagen. De titel van dit boek is ‘Snoer de krokodil zijn bek, Ontdek hoe jouw brein je voor de gek houd, lach er om en doe het anders’. In dit boek staan allerlei praktische tools en voorbeelden waarmee je jezelf sterker kan maken.  Marlene heeft bij Prof. F. Korthagen persoonlijk trainingen gevolgd en in haar werk past zij zijn modellen veelvuldig toe. Prof. F. Korthagen heeft ook een review geschreven voor haar boek die achterop het boek is geplaatst.

Het vergelijken van de twee modellen

 

Wij hebben de achtergronden van de modellen en de behorende materialen vergeleken waarna we beide modellen hebben toegepast.

 

Beide modellen bevorderen de zelfreflectie en zetten mensen aan tot nieuwe acties. In beide modellen komen acties en emoties aan bod. De aanpak van de twee modellen is echter verschillend. Er is een verschil in de achtergrond en visie waar uit de modellen zijn voortgekomen, ze zien er anders uit, werken volgens een andere structuur en gebruiken een andere taal. 

 

Hier een zeer korte weergave van de modellen zelf.

 

 

Het EVKSmodel®

Het EVKSmodel® is een zelfreflectie en motivatie model dat ik, Jeanine Hamaker, heb ontwikkeld. Het model is ontstaan in 2011 en is vanuit daar zich blijven ontwikkelen. Het model is ontstaan vanuit meerdere inzichten die ik kreeg tijdens mijn werk als zelfstandig Professioneel Coach. Mijn eigen achtergrond ligt in het Sociaal Cultureel Werk, onderwijs, yoga en de professionele coaching vanuit CTI en de Internationale Coach Federation (ICF).

 

Het EVKSmodel® bestaat uit 2 delen waarbij gewerkt word vanuit een coachende visie en werkhouding.

 

Deel 1 van het EVKSmodel® maakt de puzzel die iemand in zijn hoofd heeft zichtbaar. Daardoor krijgt de gebruiker snel inzicht en overzicht in alle aspecten die invloed hebben op zijn of haar puzzel. De gebruiker is de enige die alle aspecten kan weten die invloed hebben op het te onderzoeken OSD (Onderwerp. Situatie en of Doel).

Het 2e deel van het EVKSmodel® ondersteunt de persoon bij het gemotiveerd en doelgericht vooruit blijven gaan. Dit onderdeel is zichtbaar door de 3 motivatie zinnen die elk op een aparte kaart vermeld staan. De juiste ondersteuning van de coach is hierbij essentieel.

 

 

Het Krachtgericht coachen/ kernreflectie model

Dit model komt onder andere voort uit de positieve psychologie en is ontwikkeld door Prof. dr. F. Korthagen. het model is rond 2000 ontstaan uit onderzoek over hoe (zelf)reflectie plaatsvindt binnen het onderwijs. Het model is nog steeds in ontwikkeling.

 

De kracht van het model van Korthagen zijn met name de volgende drie onderdelen:

  1. Zelfreflectie (denken, voelen en willen) en Gewaarwording.
  2. Kijken naar de toekomst
  3. Verankeren in het voelen

Krachtgericht coachen kent enkele speerpunten.

 

  • Er wordt uitgegaan van persoonlijke kernkwaliteiten.(Wat heb je in huis om dit waar te maken?)
  • Er wordt een koppeling gemaakt tussen denken, voelen en willen.
  • Het aanleren van nieuw gedrag wordt gestimuleerd vanuit het gewenste gevoel.

 

Materialen vergelijken

We hebben de beide modellen en benodigde materialen naast elkaar gelegd en vergeleken. Het viel op dat beide modellen kaarten gebruiken met kernwoorden erop. De kaarten kunnen op verschillende manieren ingezet worden. Bij het Krachtgericht Coachen gebruikt men vijf kaarten en bij het EVKSmodel® zijn dit er zeven.

 

Het EVKSmodel® bevat een werkblad waarop een overzicht gemaakt kan worden van wat de coachee vertelt. Op dit werkblad zijn 7 vakken waarin informatie ingevuld kan worden.

 

Beide modellen maken gebruik van specifieke woorden en taal waardoor coach en coachee als het ware ‘dezelfde taal’- spreken wat structuur geeft en de effectiviteit bevorderd.

 

Praktische toepassing van de modellen

Na het bekijken van de materialen hebben we beide modellen praktisch toegepast. Hierbij waren de ingebrachte onderwerpen ondergeschikt aan het ervaren van de structuur en werkwijze van de modellen.

Marlene paste het Krachtgericht coachen toe bij mij, Jeanine. Hierbij stonden de methodiek en de werkvolgorde voorop. Bij het toepassen van Krachtgericht coachen komen tijdens het gesprek 4 kaarten in een rechte lijn op de vloer te liggen. Deze 4 kaarten staan voor Probleemsituatie, Ideaal, Belemmeringen en Kernkwaliteiten. Het gesprek word opgebouwd vanuit deze 4 kaarten. De 5e kaart waar een oog op staat ligt buiten deze lijn. Vanuit deze kaart reflecteert de klant met afstand op zijn proces. Marlene stelde een aantal vragen zodat ik tot dieper inzicht kon komen in mijn belemmeringen en kernkwaliteiten.

Hierna paste ik het EVKSmodel® toe met een onderwerp wat Marlene inbracht. Voor deze toepassingen is gebruik gemaakt van het werkblad uit het EVKSmodel®. Marlene vertelde en ik vulde deze informatie in op het werkblad.

We begonnen met het invullen van het Onderwerp, Situatie en Doel (OSD) dat Marlene inbracht. Hierna verdeelde ik wat Marlene vertelde over de 7 vlakken op het werkblad in. Op deze manier kwamen alle gebieden aan bod. Deze gebieden bestaan uit Ervaringen, Verwachtingen, Kennis en Spanning. De kaarten van dit model lagen op tafel en gaande het gesprek kwamen de 3 motivatie zinnen uit deel 2 van het model, aan bod.

Uit deze praktische toepassing blijkt dat de modellen toch zeer verschillend zijn in hun werkwijze. hierbij komt ook dat Krachtgericht coachen de coachee motiveert vanuit zelfreflectie om tot verandering van gedrag te komen. Het EVKSmodel® heeft naast zelfreflectie een apart gedeelte over het motiveren van de coachee.

Overeenkomsten

Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de besproken modellen:

  • Bij beide modellen wordt gewerkt met losse kaarten waar woorden opstaan.
  • Beide modellen ondersteunen mensen bij de zelfreflectie, persoonlijke ontwikkeling en in het vinden en behouden van de intrinsieke motivatie.
  • Beide modellen bieden een structuur waarmee iemand meer inzicht krijgt in zijn/haar probleem, onderwerp, situatie of doel.
  • Beide modellen kunnen ook toegepast worden zonder gebruik te maken van de materialen omdat er een gezamenlijke taal is die de coach en coachee gebruiken.
 

De grootste verschillen

Er zijn ook verschillen en deze zitten in de visie waar vanuit de modellen zijn ontstaan en het daaruit voortvloeiende taalgebruik. Hiernaast is bij beide modellen een element waardoor de intrinsieke motivatie word versterkt. Het vergt echter verdere vergelijking om er achter te komen hoe deze motivatie precies word versterkt door deze modellen.

Verschil in achtergrond en visie

Krachtgericht Coachen is onder andere gebaseerd op de positieve psychologie en de daarbij behorende gedachte dat er een extern ideaal beeld is waar naartoe gewerkt wordt. De ontwikkelaar, Emeritus hoogleraar onderwijskunde Prof. F. Korthagen, heeft zich later in het boeddhisme verdiept. Dit veranderde zijn visie en daarmee ontwikkelde het model zich verder.

Het EVKSmodel® komt voort uit de stroming van de professionele coaching van de Internationale Coach Federation (ICF). Hier wordt gewerkt vanuit de coachende werkhouding waarmee de coach zo oordeelvrij mogelijk werkt met zijn coachee. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid en is de enige die alle aspecten ‘kan’ kennen die invloed hebben op zijn ‘zijn’ en ‘situatie’. De ontwikkelaar Jeanine Hamaker is zelf coach van beroep en kijkt ook op deze manier naar mensen.

Verschil in taalgebruik

Het taalgebruik komt voort uit de visie waar vanuit de modellen zijn ontstaan.

Bij Krachtgericht Coachen wordt uitgegaan van een Probleem, een Doel en belemmeringen die overwonnen dienen te worden. De coach begeleidt de coachee door af te stemmen en het stellen van bepaalde vragen. De coachee kan door gebruik te maken van zijn kernkwaliteiten de belemmering overwinnen om zo dichterbij zijn doel te komen. Bij elke stap word het gevoel gecheckt van de coachee. Dit is belangrijk om zo tot acties te komen waar de coachee ook achter staat.

Bij het EVKSmodel® wordt uitgegaan van een Onderwerp, Situatie , Doel en of Vraag (OSDV) wat onderzocht gaat worden. Het OSDV word onderzocht via de 4 gebieden ; Ervaringen. Verwachtingen, Kennis en Spanning. Wat essentieel is hierbij is de coachende werkhouding van de coach. Hier word vanuit gegaan dat de coachee de enige is die alle aspecten kent die invloed hebben op zijn of haar OSDV. De coach ondersteunt de coachee al deze aspecten en hun invloeden, zo oordeelvrij mogelijk helder te krijgen. Het is aan de coachee om alle aspecten te beoordelen en te bepalen hoe er vervolgens mee wordt omgegaan.

Tot slot

Of je nu kiest om gebruik te maken van Krachtgericht coachen of voor het EVKSmodel®, bij beide modellen krijg je inzicht in je situatie en ontwikkel je jezelf als persoon.

Het gaat erom bij welke manier van werken je je prettiger voelt of vanuit welke visie je wilt werken.

Wat ik uit de praktijk terug krijg is dat het EVKSmodel® makkelijk te gebruiken is door leerlingen zelf. 

Bij het Krachtgericht Coachen leert de coachee eerst reflecteren door de stappen aan te leren. Wanneer hij deze stappen onder de knie heeft kan de coachee er zelf mee aan de slag.

Dit was een vergelijking. Persoonlijk vind ik dat beide modellen hun impact hebben en daarmee beide gewaardeerde modellen zijn.  Beide modellen blijven zich verder ontwikkelen. Wie weet wat de toekomst brengt?

Deze vergelijking zelf heeft plaatsgevonden in maart 2021. 

Nieuwste berichten