Samen Werken met onderwijs organisties

Wat doe jij als coach bij een school?

Dit is een vraag die ik vaak krijg.
Ik werk samen met scholen van basisscholen tot en met Hogescholen.

Hierbij staat ons gezamenlijke doel voorop.

De scholen waarmee ik samen werk hebben van zichzelf tot doel om hun leerlingen of studenten de tools te geven die zij nodig hebben om een goed leven te kunnen realiseren. Voor zichzelf, hun directe omgeving en een positieve bijdrage kunnen zijn aan onze samenleving.

Deze scholen proberen elke dag hun leerlingen of studenten te ondersteunen bij het volgen van hun opleiding en het zichzelf ontwikkelen als of tot een evenwichtig persoon.

Ik werk met scholen die:

 • De lange termijn toekomst van hun leerling of student voor oog hebben en dit sterker willen uitdragen
 • Uitval van leerlingen en studenten willen verminderen
 • Individuele docenten of onderwijs ondersteuners hebben die vast dreigen te lopen en zich verder willen ontwikkelen
 • Samen met leerlingen en studenten werken maar ervaren dat leerlingen of studenten passief blijven
 • De leerlingen willen ondersteunen op een coachende wijze maar waar dit nog niet genoeg tot uiting komt
 • Ook binnen de organisatie onderling meer op coachende wijze willen werken
 • Sluimerende onderwerpen hebben die de voortgang van een team of school belemmeren maar waar nu geen voor ruimte is om over te spreken.


Dit resulteert in zeer veelzijdige samenwerkingen waarbij we ons allen inzetten om de leerlingen of studenten zoveel mogelijk leermogelijkheden en leermomenten aan te bieden in een veilige omgeving.

Concreet komt het voor dat ik :

 • Werk met individuele docenten op ontwikkel vraagstukken zodat zij zich professioneel kunnen ontwikkelen.
 • Een onderwijsblauwdruk evalueer waardoor zichtbaar en bespreekbaar word waar nog ontwikkeling mogelijkheden zijn om de gewenste manier van werken van een school steviger neer te zetten.
 • Docenten train en coach om op een nog meer coachende wijze te gaan samen werken
 • De profielmappen van de leerlingen evalueer zodat deze de werkwijze van de school nog zichtbaarder maakt.
 • Met de directeur van de onderwijs organisatie reflectie gesprekken voer over hoe zij de gewenste wijze van werken nog meer kunnen verwerken in hun eigen handelen en kunnen stimuleren binnen hun organisatie.
 • Met onderwijsondersteuners samen werk om trainingen en coachtrajecten goed te kunnen laten verlopen bij hun docenten, mentoren en student begeleiders

Vaak worden in het onderwijs coaches ingezet met een achtergrond uit het onderwijs. Soms is het echter juist fijn dat er iemand op afstand met een leerkracht mee kan kijken en kan luisteren om hem of haar gericht te kunnen helpen en is die praktijkervaring juist niet van belang. Wij hebben goede ervaringen opgedaan met de aanpak die Jeanine hanteert bij haar coaching op basis van het EVKSmodel®. Jeanine bereidt het traject in kort tijdsbestek met de leidinggevende voor, waarbij ze heldere afspraken maakt. Vervolgens start ze op een eigen gekozen locatie het coaching traject. Samen met de leerkracht worden praktijkgerichte, haalbare doelen gesteld waarop gedurende een aantal sessies feedback gegeven wordt. Vanuit haar EVKS-aanpak worden de juiste vragen gesteld en worden mogelijke actiepunten voorbereid. Als leidinggevende ontdek ik in de dagelijkse praktijk al na een paar sessies de positieve effecten van haar begeleiding. De gecoachte leerkracht ervaart de begeleiding als steun in de rug bij het behalen van doelen die anders onbereikbaar zouden blijven.

Een aanrader voor iedereen die deze steun ook kan gebruiken.. In het onderwijs zie ik allerlei mogelijkheden.

Zien wat onze samen werking jouw organisatie kan opleveren?

Neem vrijblijvend contact op met mij (Jeanine Hamaker) door:
Een mail te sturen naar jeanine@jehcoaching.nl
Of te bellen naar 0652094311