Motiveren van leerlingen of studenten. Het blijft een uitdaging….

Iedere student of leerling wil wel gemotiveerd blijven maar soms lukt dat niet. Iedere school of opleiding ziet graag dat haar studenten en leerlingen gemotiveerd zijn maar ervaren dit niet altijd.

Hoe zit dat nu met die interne motivatie van leerlingen/studenten. De motivatie van een opleidingsorganisatie is helder. Zij willen studenten een veilige en tot ontwikkeling stimulerende omgeving bieden zodat de leerlingen/studenten hun diploma kunnen behalen.

Iedereen die binnen een opleidingsorganisatie werkt zet zich hier voor in. Toch?

Ik vraag het mij af of iedereen die werkt binnen een onderwijsorganisatie zich realiseert hoeveel invloed hun contact met een leerling/ student op de motivatie van deze leerling of student heeft.

Daarom dit artikel.

Met de huidige ontwikkelingen van coachen binnen het onderwijs zie ik hoe docenten/mentoren die coachopleidingen hebben genoten, soms klem komen te zitten in de onderwijsorganisatie waarin zij werken. Dit is zonde en daar zie ik ruimte voor een volgende ontwikkeling binnen het onderwijs.

De motivatie van de leerlingen en studenten voor het behalen van hun diploma verschilt enorm. In het begin van een opleiding weten de leerlingen en studenten precies waarvoor ze aan deze opleiding beginnen. Sommige weten zelfs wat het behalen van het diploma betekent voor hun verder liggende doel.

Gaandeweg de studie raken studenten en leerlingen dit beeld wel eens kwijt of het beeld verandert. Hun doelen veranderen, ze ontwikkelen zich en worden ouder. Ze hebben vakken waarbij ze wel een goede klik hebben met de docent of leerkracht en vakken waarbij dit niet het geval is. Ook de persoonlijke omstandigheden en supportnetwerk van leerlingen/studenten kunnen veranderen.

 

Al deze zaken hebben hun eigen invloed op de motivatie van de student voor zijn/haar studie.

 

Ieder contact dat een student heeft met iemand van de opleidingsorganisatie, heeft invloed op de motivatie van de student. Dit geldt in het bijzonder voor contacten met mentoren en docenten.

Bij de ondersteuning vanuit de mentoren en docenten kom ik veel praktische begeleiding tegen. Helaas krijg ik nog wel eens te horen dat een onderwijsorganisatie geen hulpverlening instelling is. Ja, dit is waar. Maar wanneer iemand studeert, ontwikkelt deze student zich ook als persoon. Ruimte geven aan de emotionele en persoonlijke ontwikkeling van een student is dus essentieel voor een goede voortgang van de studie.

Hoe vaak gebeurt het dat mentoren voornamelijk op zakelijke en praktische wijze studenten en leerlingen begeleiden? Hierbij draait het dan vooral om kwaliteit en het op tijd inleveren van opdrachten. Wanneer dit niet lukt, krijgt de student de vraag “Wat ga jij doen om de volgende keer wel de deadline te halen?” Als een student dit al verstandelijk weet, wil dit nog niet zeggen dat deze dan ook de gewenste stappen zomaar kan en gaat zetten. Dan krijgt een student de vraag: ‘Wat heb je nodig?’ Ook dit is een zeer praktische en doelgerichte vraag.

Ik was laatst bij een school waar ze beseften dat deze lijn van vragen stellen de leerlingen passief maakt. Leerlingen haken af en docenten en mentoren worden gefrustreerd. Hier de tijd nemen of maken om met een leerling in gesprek te gaan was vaak geen ruimte voor. Ondanks dit besef, werd hier verder niets mee gedaan.

Net als op deze school kom ik nog meer tegen, zoals kortsluiting bij mentoren en docenten omwille van de tijdsdruk en leidinggevenden die aangeven dat hun docenten niet genoeg doen om de leerlingen of studenten te activeren en te motiveren.

Uiteindelijk dragen alle mensen die werken binnen een onderwijsorganisatie bij aan de motivatie van de leerlingen of studenten.

 

De laatste jaren is er enorm veel gedaan aan coaching binnen onderwijsorganisaties. Als dit het resultaat daarvan is, dan vind ik het betreurenswaardig.

 

Alsof er vergeten is dat coaching draait om de verbinding die je hebt met jouw leerling of student. Alsof werken vanuit een coachende werkwijze interessant is, maar stopt zodra er deadlines gehaald moeten worden.

Zoals nu coaching binnen het onderwijs wordt toegepast zie ik enkele zaken die botsen met professionele coaching. Hierbij denk ik dan aan het werken vanuit gelijkwaardigheid, of bij wie de verantwoordelijkheid voor het behalen van een diploma wordt neergelegd, of de vermenging van kennisoverdracht met coachen.

Een docent becijfert het werk van een student op de inhoud van zijn vakgebied. De docent als coach is binnen de professionele coaching hierdoor een hele vreemde. Doordat een docent een leerling of student becijfert is er een afhankelijkheid in de werkverhouding en dan is er al geen sprake meer van coachen. Soms is de docent ook de mentor van dezelfde student. Hoe gaat een docent die ook de rol heeft van mentor hier mee om?

Zo is er ook de verantwoordelijkheid voor het behalen van een diploma. Is het nu de verantwoordelijkheid van de onderwijsorganisatie dat de leerling/student zijn diploma haalt, of die van de leerling/student zelf, of is dit een gedeelde verantwoordelijkheid? Binnen de professionele coaching is er een gelijke inspanningsverplichting.

Deze botsing zie ik ook bij de overdracht van kennis en informatie. Vanuit oudsher is het onderwijs bedoeld voor kennisoverdracht en kennisontwikkeling. In de huidige wijze van werken wordt er vaker holistische naar de leerling/student gekeken en dat is in mijn ogen een hele vooruitgang. Hierbij zie ik docenten en mentoren die last hebben van alle kennis die ze hebben tijdens het coachen van een student of leerling. Het is een uitdaging voor hen om de leerling/student zelf zijn eigen oplossingen te laten vinden. Omwille van tijd en deadlines worden oplossingen gegeven door de docent/mentor waarmee de student de zogenaamde ‘slag’ wint maar niet ‘de oorlog!’

 

Het is tijd voor diepere bewustwording van wat nu echt werken vanuit de coachende werkwijze inhoud.

 

Coaching is niet alleen vragen stellen. Hierbij hoort een werkhouding waarmee je jouw student beziet vanuit gelijkwaardigheid als mens. Dit vraagt wel wat van de docent/mentoren als persoon en ook de rest van de mensen die werkzaam zijn in de onderwijsorganisatie. Hierbij komt het beoordelingssysteem waarmee binnen onderwijsorganisaties gewerkt wordt ook om de hoek kijken.

Zie jij binnen jouw onderwijsorganisatie ook deze ontwikkelingen en wordt het bij jullie ook tijd voor een volgende stap?

Neem contact op met mij en hierover.

Een verhelderend gesprek geeft lucht en ruimte voor nieuwe inzichten.

Ik hoor graag van jou hoe leerlingen of studenten bij jouw onderwijsorganisaties gemotiveerd worden gehouden.

Voor nu een fijne werkdag,

Jeanine Hamaker

Nieuwste berichten