Het EVKSmodel®

Wat is het EVKSmodel® ?

Het is een zelfreflectie en motivatie model in een.
Het model is een framework waarmee je samen met jouw coachee overzicht en inzicht krijgt in een uitdaging van jouw coachee.

Het model is dé tool om professioneel samen te kunnen werken met jouw coachees.

Het model maakt jouw werkwijze transparant, wat jou coachee houvast geeft in het ondergaan van de coaching.
Zo ziet de coachee gelijk waar zij is in het coaching proces en kan de coachee de regie houden over de inhoud van de coaching.

Waar staan de letters EVKS voor?

Ervaring
Verwachtingen
Kennis
Spanning

Het model bestaat verder uit meerdere onderdelen.
Deze vier gebieden zijn het begin van de ontdekkingstocht.

Voor wie is dit model?

Dit model is voor jouw persoonlijk wanneer je een puzzel in je hoofd hebt waar je maar niet uitkomt.

Dit model is er ook voor coaches, mentoren, docenten, begeleiders leidinggevenden die op coachende wijze (willen) werken met hun coachees, leerlingen en/of studenten, medewerkers en klanten.

Waar komt dit model vandaan?

Het EVKSmodel® is ontstaan vanuit de ‘Professionele Coaching’.
Ik (Jeanine Hamaker) heb het EVKSmodel® ontwikkeld in 2011 wanneer ik woonde en werkte in Engeland als zelfstandig coach. Sinds dien heb ik het model verder ontwikkeld tot wat het nu is.

Als rode draad door mijn gehele carrière loopt het begeleiden, activeren, stimuleren en ontwikkelen van mensen met zeer uiteenlopende onderwerpen, in zeer verschillende situaties en met ieder zijn eigen doelen.

Mensen vooruit helpen op hun eigen pad, is wat ik doe.

Het gaat bij de coaching om mijn klanten en niet om wie ik ben of wat ik heb meegemaakt.
We gaan samen op een ontdekkingsreis waarbij de coachee nieuwe manieren ontdekt om zijn uitdagingen, onderwerpen, situaties en doelen te kunnen aan te pakken. De coachee wordt bewuster van zijn voelen, denken, handelen en communicatie. Waardoor deze tools ontwikkeld die hij kan blijven inzetten na onze samenwerking.

Het model is voortgekomen uit een praktische wens om met mensen zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen samen werken.

 

Ik merkte dat mensen graag ‘hun verhaal’ vertellen. Dit is leuk en interessant maar kost in de coaching kostbare tijd en het brengt de coachee niet vooruit. Ik werk met mensen in het hier en NU en waar zij naartoe willen. Hierbij kunnen oude herinneringen, gevoelens en ervaringen opkomen. Dit is een gegeven voor mij en we kunnen hier op constructieve wijze mee omgaan zodat de geschiedenis ten dienste komt van de coachee in zijn huidige leven in plaats van een blokkade blijft.

EVKS is nu een praktisch en makkelijk toepasbaar model wat onzichtbare aspecten van iemand zijn uitdaging, doel, wens, situatie, onderwerp of puzzel in het hoofd zichtbaar maakt.

Wil je meer weten over hoe dit model is ontstaan dan kun je dit vinden op ‘Ontstaan van het EVKSmodel

Hoe werkt dit model?

Dit is een goede vraag.
Hieronder vind u een zeer kort overzicht over hoe het model is opgebouwd. Hoe het model werkt is een diepergaande vraag wat beter duidelijk kan worden in een persoonlijk gesprek, een workshop of een training.

Dit model bestaat uit 2 delen.

Het 1e deel is het reflectie deel.
In dit deel word gewerkt met de 4 gebieden (EVKS). Het doel hier is om alle aspecten die invloed hebben op het onderwerp, de situatie en/ of het doel (OSD) dat onderzocht word helder te krijgen.

Het 2e deel is het motivatie deel.
Reflecteren op een OSD geeft vaak al inzichten waarmee mensen weer vooruit kunnen komen. Maar er zijn altijd situaties waar mensen zich niet gemotiveerd meer voelen, hiervoor is deel 2.
Wanneer er acties zijn bedacht die ondernemen dienen te worden kan iemand zich gedemotiveerd voelen waardoor er uiteindelijk geen voortgang komt. Dit deel van het model kan jouw hierbij ondersteunen om toch de actie uit te gaan voeren die nodig is om verder te komen.

Mocht je ontdekken dat het toch niet gaat lukken is er altijd de mogelijkheid om samen aan de slag te gaan. 

Een voorbeeld

Een vrouw staat op een keerpunt in haar leven. Vanwege lichamelijke en geestelijke klachten kan ze niet meer terug in haar oude werk.

Zij merkt dat ze gevoelsmatig verlamt is geraakt. Ze gaat in gedachte, steeds terug naar wat er allemaal gebeurt is. Dit geeft spanning dat haar veel energie kost. Energie dat ze hard nodig heeft om een nieuw leven op te bouwen.

Door samen met het EVKSmodel® aan de slag te gaan ziet zij wat haar verwachtingen zijn voor de toekomst. Ze merkt dat deze niet zo positief zijn en ook niet duidelijk. Ze heeft nog geen ervaring met het bewust creëren van een nieuwe toekomst en ze ervaart hier niet veel support bij vanuit haar sociale omgeving.

Het EVKSmodel® geeft haar helder inzicht in welke praktische en emotionele stappen er nodig zijn om weer vooruit te kunnen komen. Wij maken gezamenlijk een goed plan van aanpak waarbij support versterking en doelgericht kennis opdoen van verschillende onderwerpen een grote rol spelen.

Het neemt 6 maanden in beslag. Mede door Jeanine haar coaching blijft ze bouwen aan een beter support netwerk en het vergroten van haar zelfvertrouwen. Na de samenwerking vind zij weer nieuw, passend werk.

Nog een voorbeeld:

Een bedrijfseigenaar van een lokaal magazine werkt zich een slag in de rondte om de maandelijkse deadline te kunnen halen. Wanneer de deadline is behaald heeft hij een week nodig om bij te komen. Hiermee verliest hij kostbare tijd waardoor de productie van het volgende magazine in steeds kortere tijd plaats moet vinden. Dit bezorgd hem veel spanning wat ook weer zijn negatieve uitwerking heeft op de hele situatie.

Door aan de slag te gaan met het EVKSmodel® ziet hij de verbanden tussen de verschillende ervaringen en verwachtingen die hij heeft opgedaan met het managen van zijn magazine. Hij ontdekte dat hij dat het tijd was voor een efficiënter productie proces. Door op dit gebied gerichte kennis op te zoeken heeft hij zijn totale productie efficiënter en effectiever kunnen maken.

Dit was een proces van 10 maanden waarbij wij eerst rust hebben aangebracht in de situatie zodat de spanning lager werd en er ruimte ontstond om de lange termijn oplossingen te kunnen creëren.

Door een zeer goede doelzetting, plan van aanpak, blijvende ondersteuning van Jeanine en het EVKSmodel® heeft deze bedrijfseigenaar inmiddels, en we spreken nu enkele jaren na de samenwerking, niet een maar vier magazines en meerdere medewerkers.

Wil je meer weten?

Kijk verder op deze website en neem contact op met Jeanine om te bekijken wat het EVKSmodel® voor uw situatie of organisatie kan betekenen.

Je kan ook kijken op https://www.facebook.com/evksmodel/