Blijere , Gemotiveerdere , Doelgerichtere  studenten

verbindend begeleiden van studenten en leerlingen

Hoe vaak gebeurt het dat jij een leerling of student ziet worstelen terwijl je denkt hem of haar niet de aandacht en de tijd te kunnen geven die deze jongere nodig heeft?

Werk samen met jouw studenten zodat jij hen zo optimaal mogelijk ondersteunt in hun ontwikkeling.

Het EVKSmodel® biedt jou deze mogelijkheid.

Door dit model te gebruiken krijg jij samen met de student inzicht in wat hen echt bezig houdt en motiveert. Jij begeleidt hen op een betrokken manier zodat de student zich gehoord en gesteund voelt. 

Door samen de taal van het EVKSmodel® te gebruiken krijg je betrokken en gemotiveerde studenten die in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun studie en toekomst.

Informatie materiaal voor
scholen over het EVKSmodel®

EVKS model kaarten
Een van de tools uit de toolbox

Dit model geeft structuur aan mijn coachgesprekken. Wat ik al deed was niet slecht maar hiermee zijn mijn gesprekken effectiever en kom ik sneller tot de kern.

Blijere , Gemotiveerdere , Doelgerichtere  mentoren