Coachende Werkhouding

Om de beste resultaat uit het EVKSmodel® te halen is het van belang dat je op coachende wijze samen werkt met jouw student, klant of medewerker. Dit noemen we de Coachende Werkhouding (CW)

Waarom?

Omdat dit model een coachtool is.

Ik weet wel, dit model is praktisch en makkelijk toepasbaar.
Werken met EVKS maakt het mogelijk om alle aspecten die invloed hebben op het te onderzoeken onderwerp, situatie en/of doelen (OSD) zichtbaar en daarna bespreekbaar te maken.

Dit zorgt ervoor dat degene die het OSD inbrengt zich kwetsbaar opstelt en zichzelf bloot geeft. Uit respect voor de inbrenger van het OSD dient de mentor, coach, begeleider of leidinggevende dus zorg te dragen voor een op mentaal, persoonlijk en emotioneel gebied veilige omgeving.

Dit houd in dat de begeleider, leidinggevende, mentor, docent, coach zich bewust dient te zijn van de moed die iemand toont door zich open en lerend op te stellen.

Deze coachende wijze van werken met mensen vraagt geduld en het vermogen om niet zaken als emoties, gedachten, meningen en overtuigingen in te gaan vullen voor degene die het OSD inbrengt.

Zo zijn er nog meer aspecten van de Coachende Werkhouding (CW) die duidelijk verschillen van de traditionele wijze van begeleiden, ondersteunen of leidinggeven van mensen.

Vandaar mijn volgende vraag:

Wat is coaching voor jou?

  • Op een bepaalde manier vragen stellen zodat die degene met wie ik werkt gaat nadenken over zijn eigen gevoelens, denken en handelen.

 

  • Een manier om gesprekken te voeren waarbij het de bedoeling is dat mijn student, medewerker, leerling of klant leert te reflecteren op zijn handelen zodat deze de volgende keer de situatie anders (beter) aan kan pakken

 

  • Een manier van ‘zijn’. Een manier waarop je in het leven wil staan. Manier van werken die je van jezelf verwacht en ook van de mensen waarmee je een relatie hebt of samen werkt?

Zoals je hierboven ziet wordt coaching door verschillende mensen anders gezien en gebruikt.

Een Coachende Werkhouding (CW) ontstaat dan ook en is er niet vanzelf of zomaar.
Een CW ontwikkelen vraagt om een persoonlijke en professionele reis te maken. 

Deze reis noemen wij coaches ‘the Coaching Journey’.

The Coaching Journey

Tijdens deze reis kom je jezelf telkens weer tegen doordat je je steeds opnieuw bewust word van je eigen coping mechanismen, gevoelens, overtuigingen etc.

Tijdens een samenwerking met scholen, bedrijven en individuele klanten merk ik dat de ontwikkeling van deze Coachende Werkhouding hand in hand gaat met het steeds meer resultaat halen uit het gebruik van het EVKSmodel.

Vandaar ook dat workshops en trainingen met het EVKSmodel altijd samen gaan met het bewust ontwikkelen van deze Coachende Werkhouding (CW).

Coachende Werkhouding training

Deze training is een onderdeel van de EVKS workshop en training. Bij dit trainingsonderdeel gaan we in op de verschillende onderdelen waar een Coachende Werkhouding uit bestaat.

Deze onderdelen zijn zorgvuldig samengesteld en hebben als basis de coachcompetenties vanuit de ICF.

Deze CW-lijst werkt als een checklijst waarmee je steeds weer nieuwe dingen kunt ontdekken. Deze lijst samen met de gerichte coaching en training van Jeanine ondersteund jou in de ontwikkeling van de CW.

Welke onderdelen dit zijn en hoe je je deze jezelf eigen maakt, daar gaan we op in tijdens de training.

Wanneer je de kans krijgt en neemt om bij JEH Coaching de Coachende Werkhouding (CW) training te volgen dan is dit ook op coachende wijze!

Iedereen heeft zijn eigen pad hierin te gaan en heeft dus ook andere onderdelen om zich op te richten.